piątek, 17 czerwca 2016

"Święty Bracie Albercie, za nami módl się, prosimy Cię!"
 Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=7PjnpJkqBhE