sobota, 22 grudnia 2012

Deus Meus - "A Słowo ciałem się stało"
Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=8bG5zhJYyVs


Deus Meus
www.deusmeus.pl